• lateralisatie

 • Wat is lateralisatie?

  Het lateralisatieproces is het rijpingsproces van beide hersenhelften, waarbij één helft zich gaat ontwikkelen tot de dominante helft. De beide hersenhelften kunnen dan goed gaan sammenwerken.Bij sommige kinderen verloopt dit proces niet goed.

  Wat kunnen problemen zijn bij een mindere lateralisatie.

  Kinderen die moeite hebben met spelling, klokkijken of een minder goed tijdsbesef hebben, die veel bewegingonrust laten zien, moeite hebben met automatiseren... zouden zomaar eens kinderen kunnen zijn waarbij het lateralisatieproces niet goed verlopen of nog niet goed is afgerond.

 • spraak- en taalstoornissen

 • Als een kind niet tot spreken komt, moeilijk verstaanbaar is, geen correcte zinnen vormt, moeite heeft om opdrachten te begrijpen, ... kan er sprake zijn van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling of zelfs een taalontwikkelingsstoornis.

  Een kind dat moeite heeft om taal te begrijpen of zich met taal uit te drukken, kent vaak ook een achterstand op andere ontwikkelingsdomeinen en moeilijkheden op school.

 • leerstoornissen

 • Heel wat kinderen kampen met problemen op school door complexe leerstoornissen zoals dyslexie, dysorthografie en dyscalulie.

  Leerstoornissen kunnen geïsoleerd voorkomen. Maar ze komen ook vaak voor in combinatie met of als onderdeel van andere stoornissen: aandachtstoornissen met of zonder hyperactiviteit, taalstoornissen, niet-verbale leerstoornissen, psychomotorische stoornissen ...

 • afwijkende mondgewoonten

 • Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden.

 • stemstoornissen

 • Een dysfunctie van de larynx en/of de stemplooien.

 • chronische spraakstoornis ten gevolge van de ziekte van Parkinson

 • neurologische aandoeningen

 • Typ10

 • OMFT Logopedie en tandheelkunde