Ilse De Craemer

In 2001 studeerde ik af als bachelor in de logopedie aan de Hogeschool Gent Campus Vesalius. Na enkele jaren praktijkervaring startte ik mijn eigen praktijk in Egem en Izegem.

Ondertussen schoolde ik mij steeds verder bij.

Ik volgde de postacademische vorming stempedagogiek en stemstoornissen in het UZ Antwerpen.

Ik nam deel aan vormingactiviteiten zoals:

  • Diagnose van taalontwikkelingsstoornissen
  • De logopedische behandeling van kinderheesheid: diagnostiek en therapie
  • Dyslexie/dyscalculie
  • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school
  • Fonetische en fonologische articulatietherapie creatief en communicatief bekeken
  • Werken met woorden
  • Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?

Ik volgde de opleiding:

"Lateralisatiecoach" en "OMFT Logopedie en tandheelkunde"

Paulien Martens

In 2021 studeerde ik af als bachelor in de logopedie aan de Hogeschool VIVES te Brugge. Tijdens mijn opleiding liep ik stage in een privépraktijk, een centrum voor ambulante revalidatie en in de Sint-Jozefskliniek te Izegem.

Ondertussen heb ik ook al wat werkervaring opgedaan in een privépraktijk in Ruislede. Ik vind de combinatie van verschillende problematieken (slikproblemen, taal, articulatie, neurologische aandoeningen, dyslexie, dyscalculie, dysorthografie) erg boeiend.

Bijleren vind ik een must en daarom zal ik geregeld bijscholingen volgen.

Momenteel volg ik een opleiding Neurorevalidatie

Op maat werken is voor ons een prioriteit, dit vertrekkend vanuit het welbevinden van elk kind.

Wij vinden het als team belangrijk dat onze kennis op peil blijft. Heel frequent volgen we bijscholingen en bijkomende opleidingen.

Er wordt steeds gestreefd naar een vlotte samenwerking met andere (para)medische disciplines (zoals kinesitherapeuten, psychologen, artsen, tandartsen, ...) en scholen.